Natuurlijk!Kloof

In The Netherlands we will celebrate our wedding at the venue Natuurlijk!Kloof
This will be at Saturday the thirtieth of August two thousand and fourteen (30 August 2014) at eight o'clock.

Natuurlijk!Kloof
Zurenhoek 5
4624 RC Bergen op Zoom
The Netherlands

© Natuurlijk!Kloof

From the highway A58 from direction Roosendaal or Vlissingen exit 29: "Huijbergen Bergen op Zoom-zuid", follow after that "Huijbergen".
Komende via de A58 vanuit Roosendaal of Vlissingen afslag 29: "Huijbergen Bergen op Zoom-zuid", volg daarna Huijbergen.